سفارش تبلیغ
صبا ویژن

صدا که مرحم فریاد بود زخم مرا .... به پیش درد عظیم دلم خجل مانده

... بخوان آواز تلخت را ولیکن دل به غم مسپار ...

ستاره...

 هیچگاه نگذار در کوهپایه های عشق

کسی دستت را بگیرد که احساس

می کنی در ارتفاعات آن را رها خواهد کرد

 بیاموزیم اگر ستاره نیستیم،

ابر هم نباشیم تا جلو درخشش

ستاره ها را بگیریم.

[ جمعه 87/7/26 ] [ 7:4 صبح ] [ علیرضا ] نظر
ترک...

ویکتور هوگو:

آدم ها در دو حالت همدیگرو ترک میکنن:

اول اینکه بفهمن کسی دوستشون نداره

دوم اینکه بفهمن یکی خیلی دوستشون داره!...[ جمعه 87/7/26 ] [ 7:0 صبح ] [ علیرضا ] نظر

::