سفارش تبلیغ
صبا ویژن

صدا که مرحم فریاد بود زخم مرا .... به پیش درد عظیم دلم خجل مانده

... بخوان آواز تلخت را ولیکن دل به غم مسپار ...

پند حافظ

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

نو بهارست درآن کوش که خوش دل باشی/که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی

من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش/که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی

در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است/حیف باشد که ز کار همه غافل باشی

چنگ در پرده همین میدهدت پند ولی/وعظت آنگاه کند سود که قابل باشی

نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف/گر شب و روز  در این قصه مشکل  باشی

گر چه راهست پر از بیم زما تا بر دوست/رفتن آسان بود ار واقف منزل باش

حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد

صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی [ شنبه 88/1/1 ] [ 11:40 صبح ] [ علیرضا ] نظر

::