سفارش تبلیغ
صبا ویژن

صدا که مرحم فریاد بود زخم مرا .... به پیش درد عظیم دلم خجل مانده

... بخوان آواز تلخت را ولیکن دل به غم مسپار ...

در این حوالی...

در این حوالی کسی هست که انتضارمان را میکشد
کسی که نزدیک هست به ما
نزدیک تراز رگ گردن مان
کسی که شنوا ترین است بر شنیدن دردهامان
وتواناترین است
برالتیام بخشیدن شان...[ پنج شنبه 87/7/11 ] [ 6:17 عصر ] [ علیرضا ] نظر

::