سفارش تبلیغ
صبا ویژن

صدا که مرحم فریاد بود زخم مرا .... به پیش درد عظیم دلم خجل مانده

... بخوان آواز تلخت را ولیکن دل به غم مسپار ...

از سخن معنی ...

نیست مستغنی بسان جان و تن

                        از سخن معنی و از معنی سخن

 

 

www.rahaii.blogfa.com

 

 

 

 

 [ دوشنبه 87/8/20 ] [ 2:53 صبح ] [ علیرضا ] نظر

::